Christoffer
grafisk design

Har du en idé til logo?

Da kan vi hjelpe til med å lage den 100% ferdig!

Uansett om det kun er en ide “i hodet”,  eller du har
laget en tegning (utkast) “på papiret”, -så kan vi starte
“der du er”, og skape en ferdig logo fra dette nivå!

Hele tiden samarbeider du direkte med Christoffer !
 
CHRISTOFFER kan dette ! 
Han jobber som “freelancer”, til fornuftige priser ! 
Du kan diskutere både utkast til logo og priser etc.
direkte med Christoffer.
 
 
Telefon: 455 10 001